Voor opdrachtgevers

Beta-lab.nl beoogt om door middel van succesvolle projecten op gebied van innovatieve burgerdienstverlening, de bijbehorende innovatieve methodiek te laten landen in standaard overheidsbeleid. Kernwaarden van Beta-lab.nl zijn open, laagdrempelig en in contact met de burger.

Beta-lab.nl is een open samenwerkingsverband, dat wordt gevormd door Geonovum, ICTU, Kadaster, PBLQ en Waag Society.

In administratieve zin wordt Beta-lab.nl ondersteund door de (overheids)stichtingen Geonovum en ICTU. Beide stichtingen nemen voor respectievelijk het ruimtelijke domein en het administratieve domein de rol van penvoerder in de richting van potentiële opdrachtgevers. Opdrachten voor Beta-lab.nl moeten passen bij de doelstellingen van Geonovum resp. ICTU.

De stuurgroep van Beta-lab.nl bestaat uit Marleen Stikker (Waag Society), Rob van de Velde (Geonovum), Wiepke Maljers (ICTU),  Ben Bruns (Kadaster), Nathan Ducastel (PBLQ) en Bert Uffen (oprichtend ambassadeur). Het stuurgroep bewaakt voortgang en kwaliteit van uitgevoerde opdrachten, en zorgt er voor dat de kernwaarden overeind blijven. ICTU/Geonovum blijven als opdrachtnemer van bijv. de Ministeries van I&M en BZK verantwoordelijk voor de zakelijke afspraken en risico’s in relatie tot de andere partners in het samenwerkingsverband.

Beta-lab.nl komt voort uit vertrouwen, maar de samenwerkende partijen verwachten duidelijkheid over wat je van elkaar mag verwachten.